تماس با ما

اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات سیستم های هوشمند و علوم شناختی در ساختمان مرکز فناوری و نوآوری سینتک واقع در جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین به آدرس قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، مجتمع شهید عباسپور  واقع شده است.

تلفــــن: ۳۳۶۶۵۲۷۵-۰۲۸ دورنگار: ۳۳۶۶۵۲۷۹-۰۲۸ صندوق پستی: ۱۴۱۶-۳۴۱۸۵ کد پستی: ۱۵۱۹۵-۳۴۱۹۹

رایانامه مرکز: info@cognitivecenter.ir

ارتباط با مدیریت: danial.samiei@qiau.ac.ir

© 2024 مرکز تحقیقات سیستم های هوشمند و علوم شناختی | ScrollMe by AccessPress Themes